Měření rychlosti přípojky

Faktory ovlivňující rychlost připojení

Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, z nichž některé nemůže ovlivnit poskytovatel ani účastník. V důsledku je dosažitelná rychlost připojení zpravidla nižší než maximální.

Faktory omezující rychlost připojení k internetu jsou zejména:

 • zvolený tarif/služba,
 • použitý typ koncového zařízení,
 • kvalita a délka přípojného vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným přístupovým bodem sítě poskytovatele),
 • použitá technologie pro přípojné vedení účastníka,
 • frekvenční pásmo, počasí, vegetace, koncentrace účastníků, cesta šíření signálu,
 • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu účastníka (např. domácí WiFi připojení),
 • kvalita a konfigurace počítače nebo jiného zobrazovacího zařízení účastníka,
 • sdílení kapacity sítě více účastníky,
 • sdílení kapacity přístupového vedení, např. současným připojením více počítačů nebo souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na daném přípojném vedení, na kterém je služba poskytována,
 • zatížení serverů v síti Internet a další faktory sítě Internet stojící mimo vliv poskytovatele.

 

 • Vaše IP adresa
  3.233.232.160
© KAZA.cz s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.