Doporučení pro práci s internetem pro děti a jejich rodiče

děti u internetu Problematika využití internetu dětmi se stále více dere do popředí zájmu celé společnosti. Ve většině případů děti přichází do konktaktu s internetem mnohem častěji, než jejich rodiče. V případě neexistence jasných pravidel to pro ně ale může být velmi nebezpečné. Proto byste toto téma v žádném případě neměli podceňovat.

Připravili jsme pro Vás několik různých rad a doporučení, které by Vám mohly pomoci v případě, že si nejste zcela jisti, jak k této problematice přistupovat. Článek ale není určen pouze pro děti - je určen zejména pro rodiče, kteří by si měli veškerá rizika jasně uvědomit a ve srozumitelné formě je předat svým dětem.


Rodinná pravidla pro používání internetu

Chcete, aby byl internet pro vás příjemnou pomůckou a nikoliv nebezpečím? Pak dodržujte následující pravidla:
 1. Nevydávejte privátní informace - jméno, adresu, školu, kterou navštěvujete - na chatovacích službách či auditoriích. Než takovou informaci sdělíte e-mailem, ujistěte se, že adresát má důvěru vaší i vašich dětí.
 2. Nechte se dítětem poučit o službách, které používá. Jednak se ujistíte o jejich obsahu, jednak zlepšíte svou znalost internetu.
 3. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání s někým, s kým se seznámil na internetu, bez vašeho souhlasu. Ujistěte se, že setkání se odehraje na bezpečném místě a své dítě doprovoďte.
 4. Nikdy nedpovídejte v auditoriích, chatovacích službách či mailem na zprávy, které jsou urážlivé, sexuální povahy či obsahují hrozbu. Děti NESMĚJÍ klikat na odkazy v e-mailu, pokud tento e-mail přišel od neznámého odesilatele.
 5. Uvědomte si, že způsob, jakým se uživatel internetu prezentuje, nemusí odpovídat realitě. Čtyřicetiletý muž může vystupovat jako dvanáctiletá dívenka, aniž byste měli sebemenší možnost to zjistit.
 6. Počítač by měl být k dispozici v místnosti pro celou rodinu - jídelně či obývacím pokoji. Nikoliv v dětském pokoji. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

Dětské internetové desatero

Je velmi důležité, aby děti v každém okamžiku přesně věděly, jak se na internetu chovat a žádná situace je nezaskočila. Uvádíme proto rozšířené desatero pravidel, které Vám může pomoci.
Toto konkrétní znění je převzato z portálu atlas.cz.
 1. Nikomu na internetu nedám svou adresu, jméno mé školy ani adresu práce táty a mámy, telefonní číslo domů nebo do práce k rodičům.
 2. Když narazím na internetu na něco, co je mi nepříjemné, řeknu o tom tátovi a mámě.
 3. Nikdy se nesejdu s někým, s kým jsem se seznámil(a) na internetu, bez povolení rodičů.
 4. Když se scházím s někým, koho jsem potkal(a) na internetu, sraz si dám na veřejném místě a nechám se doprovázet některým z rodičů.
 5. Nikdy nepošlu e-mailem svou fotku bez povolení rodičů.
 6. Nebudu odpovídat na žádné zprávy, které jsou zlé a urážlivé.
 7. Není moje vina, že jsem zlé a urážlivé zprávy dostal(a). Když už se mi to stane, oznámím to rodičům.
 8. Domluvím se s rodiči na pravidlech používání internetu a budu je poctivě dodržovat.
 9. Hlavně se musím s rodiči domluvit, kdy ho můžu používat a jak dlouho.
 10. Nebudu na internetu navštěvovat místa, která mi rodiče zakázali.

Další informace - anglicky

www.safekids.comstránka tipů, rad a doporučení pro rodiče, jak zajistit, aby internet byla užitečná pomůcka a ne strašák.
www.staysafe.org/teensONLINE TEEN SAFETY GUIDE

Od jakého věku mám svým dětem povolit používání Internetu?
Věk, kdy děti začínají používat Internet, se stále snižuje. Nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů Internetu nyní tvoří předškoláci. Mnoho dětí používá Internet ve škole již od svých šesti let, takže se budou v tomto věku pravděpodobně chtít připojit i z domova. Děti mladší deseti let však obvykle nemají kritické myšlení, aby mohly trávit čas online samy. Pro se jim v případě, že využívají Internet, musíte plně věnovat. Pokaždé, kdy jsou online, se k nim posaďte. Zkontrolujte, zda navštěvují pouze weby, které jste zvolili. Naučte je, aby v Internetu nikdy nesdělovaly osobní údaje.

Mám svým dětem povolit vlastní e-mailové účty?
Malé děti by měly místo používání vlastních účtů sdílet rodinnou e-mailovou adresu. Když jsou starší a požadují vyšší nezávislost, můžete jim přidělit vlastní adresy. Pošta může být stále uložena v rodinné složce doručené pošty, takže se můžete zeptat na libovolnou podezřelou zprávu, kterou dítě dostane.

Jaká jsou doporučená domácí pravidla pro používání Internetu?
Vytvořte se svými dětmi dohodu o práci online, která bude obsahovat práva a povinnosti používání domácího počítače. Nezapomeňte, že dohoda by měla jasně uvádět:
 • jaké weby mohou vaše děti online navštěvovat a co tam mohou dělat,
 • kolik času mohou děti na Internetu trávit,
 • co mají dělat, pokud se kvůli něčemu cítí nepříjemně,
 • jak mají chránit osobní údaje,
 • jak mají v interaktivním prostředí myslet na bezpečnost,
 • jak se mají online chovat eticky a odpovědně,
 • jako mohou používat konverzační místnosti, diskusní skupiny a služby rychlého zasílání zpráv.
Úspěch dohody vyžaduje, aby se na její přípravě podílely i děti. Vytiskněte ji a umístěte ji blízko domácího počítače, aby všichni měli pravidla na očích. Pravidelně dohodu kontrolujte a aktualizujte ji spolu s tím, jak děti rostou.

Mohou děti získat závislost na Internetu?
Internet je skvělý nástroj pro mladé lidi, zejména pokud mají obtíže při komunikaci s vrstevníky. Počítačově zdatné děti mohou na Internetu vyniknout, protože vzhled a sportovní výkony zde nehrají roli. To jim může pomoci při zvyšování sebedůvěry. Nadměrné používání počítače však může stydlivé děti dále izolovat od jejich vrstevníků nebo je odvádět od jiných činností, jako jsou například domácí úkoly, cvičení, spánek nebo příležitosti trávit čas s ostatními. Rodiče a učitelé si problému často všimnou až tehdy, kdy je závažný. Aktivitu online lze totiž snadno skrýt a navíc není možnost závislosti na Internetu všeobecně uznávána.

Vytvořte pravidla pro používání domácího počítače a snažte se, aby dítě práci s počítačem střídalo s fyzickou aktivitou. Zajistěte také, aby byl počítač připojený k Internetu ve společných prostorách, nikoli v dětském pokoji.

Nakonec se zamyslete, jak sami používáte Internet. Trávíte online celé hodiny? Pokud ano, budou vás vaše děti nejspíš napodobovat.


Co by měly mé děti vědět o počítačových virech?
Virus je nebezpečný program, který infikuje počítačové soubory nebo jednotky pevných disků a potom vytváří vlastní kopie. Mnoho činností, které děti online provozují, může počítače vystavit ohrožení. Nejobvyklejší způsob šíření virů představují e-mailové přílohy, ale viry lze také stáhnout při používání programů na sdílení souborů nebo rychlé zasílání zpráv.

Zajistěte, aby děti rozuměly následujícím pokynům:

 • Nikdy neotevírejte e-mailové přílohy, které jste si nevyžádali.
 • V konfiguraci programu pro rychlé zasílání zpráv zakažte příjem souborů od jiných uživatelů.
 • Pokud používáte programy na sdílení souborů, nikdy nestahujete soubory s příponou „exe“.
 • Než z Internetu stáhnete nějaký program, poraďte se s rodiči.
Chcete-li chránit svůj počítač, používejte neustále aktualizovaný software brány firewall a antivirový software a pravidelně kontrolujte počítač na přítomnost spywaru nebo jiného nežádoucího softwaru a neprodleně jej odstraňujte.

Mám obavy z toho, jakým způsobem mé děti používají Internet. Mohu sledovat, která místa online navštěvují?
Ano, existují způsoby, jak můžete sledovat, která místa online navštívily. Uvědomte si však, že počítačově zdatné děti vědí, jak své internetové stopy skrývat. Je účinnější určit jasná pravidla týkající se používání Internetu a otevřeně se s dětmi bavit.

Když prohlížíte Internet, shromažďuje váš webový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator) informace o navštívených místech a ukládá je do počítače.

Prohlížeče obvykle uchovávají historii naposledy navštívených webů. Většina verzí aplikace Internet Explorer má na horním panelu nástrojů tlačítko Historie. Pokud tlačítko nevidíte nebo používáte aplikaci Netscape Navigator, stačí stisknout kombinaci kláves CTRL (Control) a H. Tímto způsobem také zobrazíte seznam historie. Poklepáním na libovolnou položku v seznamu historie zobrazíte příslušný web.

Prohlížeče také vytvářejí dočasné kopie webových stránek, které se označují jako soubory mezipaměti, a ukládají je do počítače.

Zobrazení dočasných souborů v aplikaci Internet Explorer:

 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Obecné v oblasti Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V oblasti Složka dočasných souborů Internetu klepněte na tlačítko Zobrazit soubory.
Zobrazí se seznam webových stránek, které jste vy nebo vaše dítě naposledy navštívili, a také zobrazené obrázky a soubory cookie uložené do počítače.

Co mám dělat, pokud mé dítě někdo obtěžuje na Internetu?
Tento jev se často označuje jako cyberbullying (kybernetická šikana) nebo griefing a mezi teenagery se značně rozšířil. Dojde-li k obtěžování, můžete zablokovat osobu odesílající zprávy pomocí možností blokování, které jsou k dispozici v mnoha programech pro práci s e-maily a rychlými zprávami. Uložte všechny obtěžující e-mailové zprávy a předejte je svému poskytovateli e-mailových služeb. Většina poskytovatelů uplatňuje zásady vhodného používání, které zakazují obtěžování.

Děti se také mohou setkat s obtěžováním a kybernetickou šikanou při hraní videoher online.

Pokud se obtěžování projevuje komentáři na webu, obraťte se na svého poskytovatele služeb Internetu (ISP) a požádejte jej o pomoc při vyhledání poskytovatele, který zajišťuje hostitelskou službu příslušného webu. Potom můžete kontaktovat příslušného poskytovatele a upozornit jej na urážlivé komentáře. Měli byste se také obrátit na místní oddělení policie. Obtěžování je trestný čin jak v reálném světě, tak na Internetu. Je nezákonné opakovaně s někým komunikovat takovým způsobem, že se kvůli tomu obává o vlastní bezpečnost a bezpečnost dalších osob.


Funguje filtrovací software?
Filtrovací nástroje mohou pomoci u malých dětí, kdy doplňují (ale nenahrazují) rodičovský dohled. Funkce filtrů a blokování však nefungují stoprocentně a často nevhodný materiál propustí. Často také blokují užitečný obsah, který vaše děti mohou potřebovat ke svým školním úkolům.

Filtry mohou být užitečné, když jsou vaše děti malé. Když však povyrostou, musí si osvojit bezpečné a odpovědné chování online.


Můj teenager chce nakupovat online. Jak si ověřím, že je web bezpečný?
Než umožníte svému teenagerovi použít vaši platební kartu online, měli byste mu dát jasné pokyny, jak má nakupovat online a čeho si má všímat, aby transakce zůstaly bezpečné.

Naučte jej, podle čeho zjistí, že na příslušném webu nehrozí riziko při poskytnutí informací o platební kartě. Než začne na webu nakupovat, zkontrolujte:

 • pečeť kvality Better Business Bureau (nebo jiné organizace), která odkazuje na příslušný web,
 • ikonu uzamčeného zámku u adresního řádku, která potvrzuje platnost certifikátu (adresa webu není podvržena),
 • řetězec „https“ (písmeno „s“ znamená secure, tj. zabezpečený), který by měl být součástí adresy webu zobrazené na panelu adresy prohlížeče.
Výše uvedené položky lze zfalšovat. Je proto důležité dětem nařídit, aby se vás zeptaly před každým nákupem online a mohli jste tak sami definitivně rozhodnout, zda je příslušný web bezpečný.

Čeho bych si měl všímat v zásadách ochrany osobních údajů na webu pro děti?
Zásady ochrany osobních údajů webu uvádějí, jak web používá, sdílí a uchovává shromážděné osobní údaje. Pro rodiče je důležité přečíst si zásady ochrany osobních údajů příslušného webu a ukázat svým dětem, čeho si mají v zásadách všímat, než poskytnou jakékoli osobní údaje. Tyto zásady někdy bývají dlouhé, složité a neurčitě formulované.

Pokud web nemá zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů, buďte při nakupování nebo poskytování osobních údajů na tomto webu opatrní.

Při čtení zásad ochrany osobních údajů si všímejte:

 • jaké informace web shromažďuje a sleduje,
 • jak web používá shromážděné informace (zejména zda je prodá třetí straně),
 • zda máte možnost změnit nebo odstranit data shromážděná o vašich dětech,
 • jakým způsobem je zajištěna bezpečnost dětí v konverzačních místnostech, na diskusních vývěskách a při používání e-mailu na příslušném webu,
 • zda se web snaží získat ověřitelný souhlas rodičů, než dítě poskytne osobní údaje online.

© 2001 - 2019, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 34.232.51.240
KAZA.cz s.r.o. - vysokorychlostní internet - optika FTTH/FTTB, ethernet, wifi
Internetové připojení pro domácnosti i firmy ve Veselí nad Moravou - Blatnice - Hroznová Lhota - Kněždub - Kozojídky - Tasov - Tvarožná Lhota - Uherský Ostroh - Vnorovy
Kontakt - email info@kaza.cz nonstop tel. 774 000 975 / 777 139 713